Ορολογία

Παρακάτω θα βρείτε την εξήγηση με απλά λόγια τεχνικών όρων που έχουν σχέση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Bluetooth:

Είναι μέθοδος επικοινωνίας ασύρματων συσκευών. Λειτουργεί με υψηλής συχνότητας ακτινοβολία (μικροκύματα στους 2,4GHz) αλλά με συνήθως χαμηλή ισχύ και εμβέλεια. Η κεραία των συσκευών είναι πολύ μικρή και συνήθως εσωτερική.

Dect:

Είναι η μέθοδος επικοινωνίας των σύγχρονων ασύρματων τηλεφώνων. Λειτουργεί με υψηλής συχνότητας ακτινοβολία (μικροκύματα στους 1,9 GHz).

GPS:

Είναι συσκευή εντοπισμού γεωγραφικής θέσης με τη βοήθεια δορυφόρων. Η συσκευή είναι δέκτης ραδιοκυμάτων γι αυτό και δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Υπάρχει φορητή αλλά και σαν αξεσουάρ αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή, κτλ.

GHz:

Σημαίνει γιγάκυκλος στα Ελληνικά (Γκιγκαχερτζ στα Αγγλικά) και είναι μονάδα μέτρησης της συχνότητας στην οποία εκπέμπεται μια ακτινοβολία. Ένας γιγάκυκλος=1.000.000.000 κύκλοι ή κύματα ακτινοβολίας.

GSM:

Είναι μια μέθοδος επικοινωνίας των κινητών τηλεφώνων.

Hot Spot:

Είναι χώροι-περιοχές όπου υπάρχει ασύρματο δίκτυο υπολογιστών.

KHz:

Σημαίνει χιλιόκυκλος στα Ελληνικά (Κιλοχέρτζ στα Αγγλικά) και είναι μονάδα μέτρησης της συχνότητας στην οποία εκπέμπεται μια ακτινοβολία. Ένας χιλιόκυκλος=1.000 κύκλοι ή κύματα ακτινοβολίας.

MHz:

Σημαίνει μεγάκυκλος στα Ελληνικά (Μεγαχερτζ στα Αγγλικά) και είναι μονάδα μέτρησης της συχνότητας στην οποία εκπέμπεται μια ακτινοβολία. Ένας μεγάκυκλος=1.000.000 κύκλοι ή κύματα ακτινοβολίας.

Radiolink:

Ονομάζεται η ασύρματη ζεύξη μεταξύ δυο σημείων.

SAR:

Βλέπε: ειδικός ρυθμός απορρόφησης.

SMS

Γραπτό μήνυμα που μεταδίδεται από το κινητό τηλέφωνο

UMTS

Μέθοδος επικοινωνίας των κινητών τηλεφώνων 3ης γεννιάς, δηλαδή αυτών που υποστηρίζουν τη μετάδοση εικόνας και γενικά τη γρήγορη μετάδοση ψηφιακών δεδομένων.

wireless

σημαίνει «ασύρματο» στα Ελληνικά

Ακτινοβολία α

Είναι σωματιδιακή ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από πυρήνες ραδιενεργών υλικών. Το σωματίδιο α είναι σχετικά βαρύ σωμάτιο διότι αποτελείται από δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια, και είναι δυνατόν να αποκοπεί πλήρως από ένα και μόνο λεπτό φύλλο χαρτιού.

Ακτινοβολία β

Είναι σωματιδιακή ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από πυρήνες ραδιενεργών υλικών. Τα σωματίδια β είναι ηλεκτρόνια, με μικρή μάζα και φέρουν μικρό σχετικά ηλεκτρικό φορτίο. Η ακτινοβολία «β» διεισδύει στην ύλη με μεγαλύτερη ευκολία και διανύει σημαντικά μεγαλύτερη διαδρομή από ότι η ακτινοβολία «α». Μερικά χιλιοστά plexiglass είναι ικανά να αποκόψουν την ακτινοβολία «β».

Ακτινοβολία γ

Είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (φωτόνια) υψηλής ενέργειας, που δημιουργείται κατά τη διασπάση του πυρήνα ραδιενεργών υλικών. Δεν έχει μάζα και δε μεταφέρει ηλεκτρικό φορτίο. Είναι διεισδυτική ακτινοβολία και αποκόπτεται δύσκολα. Συνήθως για την προστασία μας από αυτήν κατά τις ιατρικές και βιομηχανικές εφαρμογές χρησιμοποιείται μόλυβδος ή σκυρόδεμα το πάχος των οποίων εξαρτάται από την ενέργεια και την ένταση της ακτινοβολίας.

Ακτίνες Χ

Είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (φωτόνια) υψηλής ενέργειας, της ίδιας φύσης με την ακτινοβολία «γ», αλλά διαφορετικής προέλευσης. Η ακτινοβολία «Χ» παρουσιάζει τις ίδιες βασικές φυσικές ιδιότητες με την ακτινοβολία «γ» σε ό,τι αφορά τη διεισδυτικότητά της.

Βραχέα κύματα

Ονομάζονται έτσι οι ακτινοβολίες των οποίων το μήκος κύματος είναι από 100 μ έως 10 μ, ή η συχνότητά τους είναι από 3 ΜHz-30 ΜHz

Γραμμές μεταφοράς Τάσης

Είναι τα καλώδια των πυλώνων της ΔΕΗ. Υπάρχουν τριών τάξεων γραμμές:……..

Διαμόρφωση κύματος

Είναι η τεχνική μίξης μιας συχνότητας ακτινοβολίας, που ονομάζεται φέρον κύμα, με ένα είδος ηλεκτρονικής πληροφορίας π.χ. μουσική, ψηφιακά δεδομένα, κτλ.

Εδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR)

Είναι ένας αριθμός που μας δείχνει την ακτινοβολία που απορροφά ένας οργανισμός, όπως ο ανθρώπινος, σε συγκεκριμμένο χρονικό διάστημα. Για τα κινητά τηλέφωνα δείχνει πόσο πιο ισχυρό σε ακτινοβολία είναι ένα κινητό από ένα άλλο. Τα επίσημα όρια SAR των κινητών τηλεφώνων είναι:

Για την Ευρώπη: 2 W/Kg για 10 γραμμάρια ανθρώπινης μάζας (ιστού)

Για την Αμερική & Αυστραλία: 1,6 W/Kg για 1 γραμμάρια ανθρώπινης μάζας (ιστού)

Εναλλασόμενο ρεύμα

Τέτοιο είναι το ρεύμα της ΔΕΗ που έχουμε στο σπίτι μας αλλά και αυτό που κυκλοφορεί στους πυλώνες

Ηλεκτροευαισθησία

Έχει αναγνωρισθεί ως πάθηση που έχουν ορισμένα άτομα. Η πάθηση αυτή τα κάνει ευαίσθητα στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προκαλώντας τους διαταραχές της υγείας τους.

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα

Είναι ένα κύμα ακτινοβολίας όπως το θαλλάσιο, μόνο που εδώ δεν αυξομειώνεται το ύψος του νερού αλλά η τιμή του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού

Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Ιονίζουσα ακτινοβολία

Οποιαδήποτε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που είναι ικανή να αποσπάσει ηλεκτρόνια από άτομα ή μόρια για να παράγει άμεσα ή έμμεσα ιόντα ή ιονισμένα μόρια. Τέτοια ακτινοβολία είναι η λεγόμενη ραδιενέργεια, οι ακτίνες Χ, κτλ.

Λαμπτήρες CFL

Είναι οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίοι έχουν έναν μικρό σωλήνα σαν αυτόν που έχουν οι λάμπες φθορισμού. Επίσης έχουν εσωτερικά ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα στο οποίο οφείλεται η επιπλέον ακτινοβολία που παράγουν.

Λαμπτήρες πυρακτώσεως

Τέτοιοι είναι οι παλιοί κλασικοί λαμπτήρες οι οποίοι είναι γυάλινοι και έχουν μέσα τους ένα μεταλλικό νήμα (σύρμα)

Λαμπτήρες φθορισμού

Είναι οι γνωστοί μας φωτεινοί σωλήνες (ευθείς ή και στρόγγυλοι). Περιέχουν τοξικά αέρια και υδράργυρο γι’ αυτό και δεν πρέπει να τους σπάζουμε. Είναι σημαντική πηγή ακτινοβολίας διότι περιέχουν επισπρόσθετα και ένα μετασχηματιστής υψηλής τάσης.

Μακρά κύματα

Ονομάζονται έτσι οι ακτινοβολίες των οποίων το μήκος κύματος είναι από 10 χλμ έως 1 χλμ, ή η συχνότητά τους είναι από 30 KHz-300 ΚHz

Μεσαία κύματα

Ονομάζονται έτσι οι ακτινοβολίες των οποίων το μήκος κύματος είναι από 1χλμ έως 100 μέτρα, ή η συχνότητά τους είναι από 300 KHz-3 MHz

Μη ιονίζουσα ακτινοβολία:

Οποιαδήποτε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που είναι ανίκανη να αποσπάσει ηλεκτρόνια από άτομα ή μόρια για να παράγει άμεσα ή έμμεσα ιόντα ή ιονισμένα μόρια.

Μήκος κύματος

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μεταδίδεται με τη βοήθεια κυμάτων όπως περίπου μεταδίδοναι και τα κύματα στο νερό. Η απόσταση σε μήκος από την κορυφή ενός κύματος μέχρι την κορυφή του επόμενου λέγεται «μήκος κύματος» της συγκεκριμμένης ακτινοβολίας. Το μήκος κύματος και η συχνότητα μιας ακτινοβολίας είναι αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή όσο μεγαλώνει το μήκος κύματος, τόσο μικραίνει η συχνότητα και το αντίθετο.

Μικροκύματα

Ονομάζονται έτσι οι ακτινοβολίες των οποίων το μήκος κύματος είναι από 1μέτρο έως 100 εκατοστά, ή η συχνότητά τους είναι από 300 MHz-3 GHz

Μονάδες μέτρησης ηλεκτρικής ακτινοβολίας

Είναι το V/m (Βόλτ ανά μέτρο). Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ακτινοβολίας των ρευματοφόρων καλωδίων, υποσταθμών και μετασχηματιστών του ρεύματος.

Μονάδες μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Είναι το W/m2 (Βαττ ανά τετραγωνικό μέτρο) και οι υποδιαιρέσεις του mW (μιλιβάτ), μW (μικροβάτ), κτλ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνο το ηλεκτρικό μέρος, δηλαδή το V/m. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ακτινοβολίας των κεραιών και γενικά των ασύρματων συσκευών.

Μονάδες μέτρησης μαγνητικής ακτινοβολίας

Είναι το Gauss ή το Tesla. Κυρίως όμως χρησιμοποιούνται οι υποδιαιρέσεις τους: το mG (μιλιγκάους), ή το nT (νανοτέσλα) ή το μΤ (μικροτέσλα). Η σχέση αναμεταξύ τους είναι: 1mG=100nT

Ραδιενέργεια

Συνεχές ρεύμα

Ονομάζεται το ρεύμα που παράγουν οι μπαταρίες και τα φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Συχνότητα

Είναι το «κανάλι» στο οποίο εκπέμπεται μια ακτινοβολία.

Υπερβραχέα κύματα

Ονομάζονται έτσι οι ακτινοβολίες των οποίων το μήκος κύματος είναι από 10 έως 1μέτρο, ή η συχνότητά τους είναι από 30-300 MHz

Υπεριώδης ακτινοβολία

Είναι η ακτινοβολία που έχει συχνότητα λίγο παραπάνω από την την ορατή, δηλαδή το φως.

Υπέρυρθρη ακτινοβολία

Είναι η ακτινοβολία που έχει συχνότητα λίγο χαμηλότερη από την την ορατή, δηλαδή το φως.

Φάσμα Ακτινοβολίας

Είναι το σύνολο των καναλιών στα οποία εκπέμπονται οι ακτινοβολίες

Φέρον κύμα

Ονομάζεται η κύρια συχνότητα της ακτινοβολίας

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: